školská rada (šr)


2017/2018


zápisy z jednání ŠR velikost PDF

č.1 (11. 01. 2018)

194 kB

č.9 (31. 08. 2017)

208 kB

 

Volby do školské rady

21.10.

V závěru roku 2017 končí tříleté volební období školské rady při Základní škole, Chrast, okres Chrudim a proběhnou tak nové volby jejích členů. Podle volebního řádu školské rady vydaného zřizovatelem školy, tj. Radou Města Chrast je školská rada šestičlenná. Dva členy jmenuje zřizovatel, dva členy volí zákonní zástupci žáků a dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy. Na základě § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění a na základě čl. 7 Volebního řádu školské rady při Základní škole, Chrast, okres Chrudim Vás proto vyzývám k podávání návrhů na kandidáty na členy školské rady za oprávněné osoby, tj. za zákonné zástupce žáků. K podávání návrhů využijte formulář, který je ke stažení zde nebo si jej vyzvedněte v ředitelně školy.

Uzávěrka podávání návrhů je 10.11.2017 a návrhy můžete podávat přímo ředitelce školy nebo poštou na adresu ZŠ, Chrast, okres Chrudim, U Pošty 5, 538 51. Jména kandidátů budou zveřejněna do 14.11.2017 na webových stránkách školy.

Termín voleb do školské rady se bude konat v úterý 28.11.2017 v budově Základní školy Chrast od 17:15 do 18:15 hodin v době konání adventního jarmarku.

formulář na podání návrhu (pdf - 148 kB)

Děkuji Vám za spolupráci, Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy


2016/2017

zápisy z jednání ŠR velikost PDF

č.5 (09. 05. 2016)

78 kB

č.6 (25. 08. 2016)

73 kB

č.7 (30. 08. 2016)

74 kB

č.8 (22. 09. 2016)

154 kB

2015/2016

zápisy z jednání ŠR velikost PDF

č.4 (09. 09. 2015)

24 kB

2014/2015

zápisy z jednání ŠR velikost PDF

č.1 (11. 01. 2015)

41,2 kB

č.2 (12. 02. 2015)

60,8 kB
23,1 kB

Jednací řád

07.01.

47 kB


Výsledky voleb do školské rady

07.11.

44,1 kB


Poděkování

08.09.

Školská rada děkuje učitelskému sboru za celoroční práci a dětem za vzornou reprezentaci naší školy ve školním roce 2013/2014.

zápisy z jednání ŠR velikost PDF

č. 8 (03.09.2014)

22,4 kB

2013/2014

zápisy z jednání ŠR velikost PDF

č. 7 (14.10.2013)

21,7 kB

č. 6 (21.08.2013)

22,4 kB

2012/2013

zápisy z jednání ŠR velikost PDF

č. 5 (21.02.2013)

201,7 kB

č. 4 (26.09.2012)

21,8 kB

č. 3 (30.08.2012)

22,4 kB

2011/2012

zápisy z jednání ŠR velikost PDF

č. 2 (07.03.2012)

23,1 kB

č. 1 (04.01.2012)

38,9 kB

jednací řád (04.01.2012)

44,8 kB

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

zápisy z jednání ŠR velikost PDF

č.1 (12.09.2011)

806,2 kB

č.2 (03.10.2011)

41,2 kB

Výsledky voleb do školské rady

02.11.

38,9 kB


Volby do školské rady

22.09.

Dne 22.9.2011 vyhlásila ředitelka Základní školy, Chrast, okres Chrudim volby do školské rady. Byli písemně osloveni všichni zákonní zástupci žáků, kterým byla nabídnuta možnost kandidatury do školské rady.

Práva a povinnosti školské rady:

Podle § 167 školského zákona bude zřízena školská rada, která umožní zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Složení: 1/3 jmenuje zřizovatel , 1/3 volí pedagogové , 1/3 volí zákonní zástupci Funkční období: 3 roky Zasedání: min. 2x ročně. Volební řád a vyhlášení voleb je vyvěšeno na webu ZŠ Chrast.

PRAVOMOCI ŠKOLSKÉ RADY:

Volba zástupců zákonných zástupců proběhne během konzultačního odpoledne 2.11.2011 ve vstupní hale ZŠ Chrast od 13:30 do 18:00 hod.

Volební řád

PDF - 36,6 kB


2010/2011

zápisy z jednání ŠR velikost PDF
č. 2 (22. 06. 2011) 821,22 kB
č. 1 (06. 10. 2010) 15,9 kB

2009/2010

zápisy z jednání ŠR 3 velikost PDF
č. 2 (15. 01. 2009) 13,6 kB
č. 1 (08. 01. 2009) 16,7 kB

Volby do školské rady

11.12.2008

(pdf - 38,7 kB)


Informace k volbám do Školské rady

28.11.2008

Volby do Školské rady ZŠ Chrast se nám již blíží, proto připomínáme, že kandidáty z řad rodičů můžete navrhovat do 1. 12. 2008. Lístek se jménem navrhovaného kandidáta včetně jeho podpisu posílejte, prosím, prostřednictvím Vašeho dítěte do ředitelny školy.

Samotné volby se uskuteční ve vstupní hale ZŠ Chrast dne 10. 12. 2008 od 13:30 – 18:00 hod.

Za Vaši spolupráci děkujeme.

Volební výbor ZŠ Chrast


zápisy z jednání ŠR velikost PDF
č. 10 (11. 09. 2008) 44,2 kB
č. 9 (18. 06. 2008) 51,9 kB
č. 8 (14. 12. 2007) 50,1 kB
č. 7 (03. 10. 2007) 58,7 kB
č. 6 (29. 06. 2007) 52,1 kB
č. 5 (14. 06. 2007) 55,1 kB
č. 4 (29. 01. 2007) 55,5 kB
č. 3 (21. 09. 2006) 54,6 kB
č. 2 (21. 06. 2006) 42,8 kB
č. 1 (02. 02. 2006) 147,9 kB

jednací řád ŠR

297,6 kB
jednací řád ŠR 36,6 kB